Waarom wij gelovigen iets moeten doen aan de klimaatcrisis

Klimaat 6yeafi0

De wortels van het katholicisme hebben de nadruk gelegd op onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid van de rest van de schepping. De natuur is een overvloedig geschenk dat God ons heeft geschonken en als mens hebben wij het rentmeesterschap om zijn schepping te beschermen. In tegenstelling tot andere dieren hebben wij een geweten en het vermogen om onze daden te onderscheiden.

De aarde behoort toe aan de kleinste zwam, de zwevende mus, de zoemende bijen en het wildste dier. Zij hebben evenveel recht om te gedijen, te groeien en zich te vermenigvuldigen. Zij bezitten het bos evenveel als wij. De aarde behoort toe aan stammen en inheemse gemeenschappen die al generaties lang hun geboortegrond in stand houden.

"Toegang tot een schoon en onvervuild milieu moet voorop staan in onze strijd om gelijkheid te bereiken. We hebben een paus die dat goed begrepen heeft"
Gelijke kansen en levensomstandigheden voor iedereen

De missie van de Katholieke Kerk is altijd geweest om de armen te dienen en gelijke kansen voor iedereen te creëren. Natuurrampen in de vorm van bosbranden, overstromingen en orkanen hebben de meest schadelijke gevolgen voor de financieel zwakkeren en verwoesten hun huizen en bestaansmiddelen. Omdat zij het zich niet kunnen veroorloven, wonen de armen in informele nederzettingen zoals sloppenwijken en worden zij daardoor blootgesteld aan grotere hoeveelheden verontreinigende stoffen. We kunnen niet over billijkheid spreken zonder aandacht te besteden aan de basisbehoeften van de kwetsbaren, zoals toegang tot een schoon milieu en een ruimte om te groeien. Ons welzijn hangt af van de kwaliteit van onze omgeving. Toegang tot een schoon, onvervuild milieu moet voorop staan in onze strijd om gelijkheid te bereiken.

We hebben een paus die dit idee goed begrepen heeft en die zijn best doet om het door middel van dialoog verder te brengen. Op 5 oktober vond in het Vaticaan een bijeenkomst plaats over "Geloof en Wetenschap" met het oog op COP26 (Klimaatconferentie van Glasgow 2020), waaraan wetenschappers en religieuze leiders uit de hele wereld deelnamen. Tijdens de bijeenkomst werd een oproep ondertekend, gericht aan de deelnemers van COP26.

"Gewonde mensheid genezen"

In de toespraak zei paus Franciscus: "Wij doen een beroep op de internationale gemeenschap, hier bij elkaar op COP26, om snel, verantwoordelijk en gezamenlijk actie te ondernemen om onze gewonde mensheid en het huis dat aan ons rentmeesterschap is toevertrouwd, te beschermen, te herstellen en te genezen. Wij doen een beroep op iedereen op deze planeet om zich bij ons aan te sluiten op deze gemeenschappelijke reis, wel wetend dat wat wij kunnen bereiken niet alleen afhangt van mogelijkheden en middelen, maar ook van hoop, moed, solidariteit en goede wil."

Het kernprobleem van de klimaatcrisis ligt in de handen van de fossiele-brandstofindustrie, die wordt gefinancierd door banken. Investeren in deze industrieën helpt hen verder uit te breiden. Vijf dagen voor COP26 in Glasgow kondigden 72 geloofsinstellingen uit zes continenten aan te zullen desinvesteren uit fossiele brandstoffen. Deze aankondiging kan worden gezien als een startpunt voor verandering.

Laudato Si' Actieplatform
Het Laudato Si' Actieplatform, gelanceerd door het Vaticaanse Dicasterie voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling, is een uitnodiging aan katholieke instellingen om ons gemeenschappelijke huis te beschermen door een plan op te stellen en uit te voeren via een 7-jarig traject. Als alle katholieke instellingen aan deze reis zouden deelnemen, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

De katholieke kerk heeft meer dan 20 eeuwen overleefd en blijft groeien. De geschiedenis van de kerk is gevuld met gebeurtenissen en acties die vele systemen hebben ontwricht en een blijvende verandering teweeg hebben gebracht. Met haar grote reikwijdte en prevalentie in verschillende sectoren zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, parochies, universiteiten heeft zij het potentieel om de ketenen van de klimaatcrisis te doorbreken. Er is nog hoop en we moeten de missie om verandering teweeg te brengen voortzetten.