Voor het eerst in haar geschiedenis publiceert de Belgische Kerk een jaarrapport.

In het jaarrapport kun je in deel 1 cijfers en gegevens vinden over het leven, de werken, het vieren en het bidden. In deel 2 komt het patrimonium en de organisatorische aanpak aan bod.

Het jaarrapport werd uitgewerkt door Stephane Nicolas en Jeroen Moens, in samenwerking met prof. dr. Wim Vandewiele (KUL) en dr. Catherine Chevalier (UCL). Ze benadrukken de organische groei van de Belgische Kerk. Dat maakt het moeilijk om gegevens te verzamelen van alle organisaties die onder haar koepel actief zijn.

Aanvullend hierop schrijft mgr. Jozef De Kezel in de inleiding:

U zal in deze brochure veel getallen en gegevens vinden. Maar veel van het kerkelijke leven en de kern van het geloof zijn niet in statistieken te vatten.

In meer dan 80 pagina's worden statistieken en voorbeelden uitgewerkt, maar de initiatiefnemers en makers onderlijnen dat dit niet alomvattend is. Toch kan niemand ontkennen dat dit jaarverslag een gedreven stap is om de talrijke katholieke en christelijk geïnspireerde inspanningen beter bekend te maken in onze samenleving.

Ik geef je alvast enkele sneak peaks mee, waarvan algemene gegevens maar ook cijfers over jongerenwerking. De gegevens dateren van 2016, tenzij anders vermeld. Het volledige jaarrapport kunt u hier downloaden en bekijken.

 • 52,76 % van de Belgische bevolking noemt zich katholiek (2018)
 • In de parochies zijn er meer dan 163.000 vrijwilligers actief
 • 50.867 doopsels
 • 41.060 vormsels
 • 7.859 kerkelijke huwelijken
 • 286.393 deelnames aan de eucharistie (op de derde zondag van oktober)
 • 52.200 jongeren volgen catechese in voorbereiding op het vormsel
 • 10.262 religieuzen (28,3% mannen, 71,7% vrouwen)
 • Jongerenpastoraal met en voor jongeren binnen diocesane en interdiocesane diensten.
  • IJD (Interdiocesane Jeugddienst Vlaanderen): 23 voltijdsequivalenten, 1.300 vrijwilligers, 160 lokale groepen, 23.000 deelnemers
  • LPJ (Liaison Pastorale de Jeunes Franstalig België): 14,1 voltijdsequivalenten, 361 vrijwilligers, 2.350 deelnemers
 • ca. 370.000 jongeren zijn aangesloten bij een jeugdbeweging met katholieke roots. Hoe katholiek deze nog zijn, laten het onderzoek en de Kerk in het midden.
 • Er lopen 1.190.000 leerlingen school in 3.308 katholieke basis- en secundaire scholen.
 • 110.132 leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs kiezen voor het vak rooms-katholieke godsdienst.
 • Huis Mensa van de zusters van Don Bosco wordt toegelicht op p. 56.
Een Kerk die leeft van Gods Woord en bezorgd is voor hen die in nood zijn, op zoek naar hulp, naar vriendschap en erkenning: allen die zich daarvoor inzetten, dank ik van ganser harte.

+ Kardinaal Jozef De Kesel
Voorzitter Belgische Bisschoppenconferentie