Enkele activiteiten op een rij.

Bezoek aan Umicore
Op woensdag 5 februari kregen de leerlingen van 6 Techniek-Wetenschappen de kans om Umicore te bezoeken. Umicore is gespecialiseerd in het ontwikkelen van katalysatoren, energie- en oppervlaktematerialen en recycling van edele metalen.

Uitstap naar Electro Brain
Op dinsdag 11 februari gingen de leerlingen van 6 Elektrische InstallatieTechnieken naar ‘Electro brain’ voor sectorale proeven binnen de elektriciteitssector. “Electricien, da’s denken én doen!”