Zuster Mia is erbij op speelplein Groene Zone in Heverlee. Samen met andere vrijwilligers maakt ze eten voor de speelvogels. Daarom schotelen wij haar deze vragen voor.

WIE OF WAT BRENGT JOU IN DE KOOKPLOEG VAN GROENE ZONE?

Het spreekt helemaal voor zich: na meer dan 30 jaar kookles aan jongeren en huisvaders, moest ik geen seconde nadenken om hier in Heverlee ook mijn steentje bij te dragen in de kookploeg van speelplein Groene Zone. Het is een boeiende ervaring om als nieuwelinge op dit speelplein jongeren en medewerkers te mogen ontmoeten.

WAT HOUDT HET VOOR JOU IN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN EEN KOOKPLOEG?

Lid zijn van de kookploeg betekent voor mij op een plezante manier inspelen op elkaar (speelplein ook in de keuken) en oog hebben voor wat er moet gebeuren.

Op de eerste plaats voelen we ons verantwoordelijk om de jongeren een gezonde en evenwichtige lekkere maaltijd aan te bieden. Na een speelpleindag hebben ze behoefte aan een stevige maaltijd en daarvoor staan we graag garant.

De kookploeg doet uiteraard meer dan alleen koken. Buiten roeren in potten en pannen heeft het speelplein behoefte aan opruim- en poetsbeurten, zoals een goede moeder het zou doen voor haar gezin.

HEB JE SOMS STRESSMOMENTJES?

We ervaren uiteraard altijd wel de bekommernis om “niet te veel, niet te weinig” klaar te maken, wat op het ogenblik van verdelen wat stress met zich kan meebrengen. Over het algemeen verloopt het werk van de kookploeg op een vlotte manier en in een ontspannen speelpleinsfeer.

KUN JE SOMS EEN BAND OPBOUWEN MET DE JONGEREN VOOR WIE JE KOOKT?

Zeker weten! De jongeren komen spontaan eens op ons werkterrein om een babbeltje te slaan. Tijdens dat moment van ontmoeting ontdekken ze ook meteen wat de pot die dag schaft. Ze laten ons ook voelen dat ze tevreden zijn en drukken hun dankbaarheid uit voor de tijd en inspanning die we in het speelplein investeren.

De speelpleinwerking, keuken incluis, verloopt in een gemoedelijke, typisch salesiaanse sfeer.

KUN JE EEN BEELD SCHETSEN VAN DE DOORSNEE KOOKPLOEG?

De ploeg bestaat grotendeels uit ouders van de pleinleiding. Groene Zone mag rekenen op een groot aantal mensen die zich ieder jaar opnieuw engageren voor de jongeren: Er zijn medewerkers van Don Bosco, vrienden van het huis, voormalige monitoren. Het zijn allemaal mensen die het speelplein een warm hart toedragen.

Na het werk nemen we nog de tijd om wat te ontspannen, de dag te evalueren, verdere contacten met elkaar te leggen. Het is een toffe bende die een dienst bewijst aan de crème van de toekomst, onze jeugd.

Ik moet vaak denken aan de tijd van Don Bosco in Turijn, en voel mij dan als Mamma Margherita, die het huishouden deed terwijl Don Bosco in de weer was om de jeugd te bezielen.