Wensen van onze organisaties #7: Salesianen van Don Bosco

Salesianen kr3tq4u

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar laten we iedere dag een van onze Don Bosco-'koepel'organisaties aan het woord om hun kerst- en nieuwjaarswensen over te brengen aan jullie, onze lezers. Vandaag aan de beurt: de Salesianen van Don Bosco.

"We vertrouwen 2022 toe aan de geschiedenis en we openen 2023 als een deur naar de toekomst. De scharniermomenten zijn Kerstmis en Nieuwjaar. Tijd dus om wensen uit te wisselen. We doen dit met veel geloof, hoop en liefde, maar ook met allerlei kwetsuren van dit tijdperk, want voor veel mensen zal het absoluut geen ‘zalige’ kerst een geen ‘gelukkig’ nieuwjaar worden: mensen in oorlogsgebieden of in regio’s waar honger heerst, mensen op de vlucht voor geweld en onderdrukking, mensen die het slachtoffer zijn van machtsmisbruik en uitbuiting, mensen die vergaan van de eenzaamheid, mensen die uitgesloten worden om geloof of ras of geaardheid of politieke overtuiging …

Zou het kunnen dat God ons doorheen deze ‘kwetsuren’ duidelijk probeert te maken dat Zijn droom van gerechtigheid en vrede nog steeds veraf is? Je kunt toch niet met een gerust gemoed Kerstmis vieren als je niet deelt in Zijn aandacht voor wie geen kansen krijgt, in Zijn zorg voor het gekwetste leven, in Zijn barmhartigheid voor de kleine en weerloze mens. Als we ons hart sluiten voor Zijn boodschap, branden al onze kaarsen en kerstlichtjes tevergeefs. Als ik er echter mee voor zorg dat Gods menslievendheid zichtbaar kan worden onder de mensen, als ik - in Zijn naam - een teken van geloof, hoop en liefde wil zijn, dan pas wordt het een zàlig Kerstfeest.

Aan jullie allen wens ik dat de hele Don Boscofamilie met al haar goede voornemens als gist mag zijn in onze samenleving."