Studeer of werk je? Het is een vraag die niemand aan een kind zal stellen. De plaats waar kinderen thuishoren is de school, op de speelplaats, in de klassen ... Op 12 juni riepen De Internationale Arbeidsorganisatie, de Werelddag tegen kinderarbeid en de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, in een gezamenlijke campagne op om de veiligheid en gezondheid van kinderen te verbeteren en einde te maken aan kinderarbeid.

Op 12 juni, de Werelddag tegen de Kinderarbeid, denken we aan de miljoenen kinderen die het slachtoffer zijn van deze plaag. En het ergste is nog dat 73 miljoen kinderen werken in situaties die gevaarlijk zijn voor hun veiligheid en integriteit.

Doelstelling 16 van de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’ spreekt over de noodzaak om “een einde te maken aan misbruik, uitbuiting, mensenhandel en allerlei vormen van geweld en foltering tegen kinderen”. De cijfers spreken van een huiveringwekkende realiteit: het aantal uitgebuite en mishandelde kinderen. Duizenden kinderen werken in de landbouw, in mijnen en steengroeven, of als kindsoldaten, uitgebuit door een systeem van mensen- en seksuele handel.

Minderjarigen zijn goedkope en stille arbeidskrachten. Een kind weg uit zijn of haar familie, dat mishandeld wordt, wordt een stille en gehoorzame werker, omdat ze geen weet hebben van hun rechten of andere omstandigheden niet kennen. Achter deze kinderen staan gezinshoofden die zich het lot van hun kinderen niet aantrekken en daarom worden deze vroegtijdig volwassen.

De salesianen in de wereld werken zo hard dat de jonge Anderson niet élke ochtend om zes uur hoeft op te staan om te werken; dat Pyalo ‘s morgens de was niet moet doen en de maaltijd moet voorbereiden in het huis waar hij slaaf is; dat Noël niet de ganse dag stenen moet maken en dat Manuel niet in een mijn moet afdalen...

Wij vragen dat de internationale gemeenschap passende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat kinderen worden beschermd, zich veilig voelen en hun rechten kunnen uitoefenen. Opvoeding is de basis opdat kinderen niet uitgebuit zouden worden, opdat zij zelf hun leven in kunnen nemen en promotoren worden van verandering en ontwikkeling.