Wereldwijd Feest van de Dankbaarheid

2020la20 Madre20ei20piccolle 9mznlv9

Moeder Yvonne Reungoat, de algemeen overste van de zusters van Don Bosco, vierde het jaarlijkse Feest van de Dankbaarheid dit jaar in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción.

Van 17 tot 29 april bracht ze een bezoek aan de provincie van de Heilige Aartsengel Rafaël. Bij haar aankomst in de luchthaven werd ze ontvangen met een kleurrijke ruiker bloemen. Een jongere trakteerde moeder Yvonne op een ontroerend harpspel. Dit snaarinstrument is een cultureel embleem en maakt deel uit van het dagelijkse leven in Paraguay. Ieder gezin heeft wel ergens een harp in huis liggen. Dit instrument, bespeeld door een artiest, geeft harmonieuze klanken. De harp staat voor iedere jongere met al zijn mogelijkheden, wachtend om ontdekt en bespeeld te worden.

Dit symbolische gebaar verwees meteen ook naar de tweeledige slogan van het dankfeest: “met de jongeren bespelen wij de snaren van het leven” en “door te getuigen van de vreugde bij het volgen van Jezus”. De slogan vloeide voort uit het thema “Door ons antwoord op Gods roeping met vreugde en hoop te beleven, helpen we de jongeren om Gods droom voor hun leven te ontdekken”. Dit thema ligt in de lijn van de weg die de Wereldkerk bewandelt.

Van de luchthaven ging Moeder Yvonne naar het Colegio Maria Auxiliadora, waar ze verwelkomd werd door de gemeenschap en de burgemeester van Asunción. De volgende dagen maakte ze tijd vrij voor ontmoeting: de provinciale raad, de plaatselijke gemeenschappen en werken, de salesianen, leerlingen, opvoeders en de hele salesiaanse familie. Het waren stuk voor stuk ontmoetingen die raakten, met levensverhalen waarvan sommige fragmenten aangrepen door hun kwetsbare eenvoud.

Op 26 april vierde de Moeder samen met de provincie en de aartsbisschop van Asunción, mgr. Edmundo Valenzuela, het wereldwijde Feest van de Dankbaarheid. De feestelijkheden werden ingeleid met de hymne “mi inviti a seguirti”. De leerlingen van de verschillende scholen zongen met luide stem en gaven het beste van zichzelf bij de dans. Na de hymne werd Moeder Yvonne uitgenodigd om mee eucharistie te vieren in de kathedraal. Het feest werd verdergezet in de met prachtige bloemen versierde theaterzaal van de stad. Er werd in verbondenheid en met dankbaarheid gedanst en gezongen in een schitterend decor. Het vreugdevolle gevoel om Jezus te volgen, was tastbaar aanwezig.

Het Feest van de Dankbaarheid is wereldwijd, omdat iedere provincie haar steentje bijdraagt: de zusters in Paraguay hebben fotocollages en videomontages gemaakt met het beeldmateriaal dat de wereldwijd verspreide provincies aangebracht hadden. Ze geven een beeld weer van de manier waarop we de jongeren helpen om Gods droom te verwezenlijken. Daarnaast is het Feest van de Dankbaarheid een feest van concrete solidariteit: iedere provincie doet een duit in het zakje voor de meest dringende noden van het instituut. Dit jaar worden de bijdragen ook besteed aan de bouw van een nieuw werk in San Lorenzo (Paraguay) om jongeren een veilige ontmoetingsplaats te bieden.