Wiens lot zou Don Bosco zich vandaag hebben aangetrokken?

Internet ou6bb7x

Op 28 december vieren we de feestdag van de Onschuldige Kinderen, in de volksmond ook wel de 'Onnozele Kinderen' genoemd. Firmin Vanspauwen, redactieraadslid van Don Bosco Vlaanderen, kijkt naar de onschuldige kinderen in onze omgeving en legt de vinger op de wonde.

Ondanks lucratievere mogelijkheden
koos Don Bosco resoluut
voor zijn straatkinderen.
Het werd hem niet door iedereen
in dank afgenomen.
Door angst gedreven vonden tegenstanders
dat die straatkinderen overlast veroorzaakten,
ze waren in hun ogen niet te vertrouwen.

Politici geven vandaag tegenwind
aan ngo’s die reddingsacties
op de Middellandse Zee ondernemen.
Of erger nog: die ngo’s worden door sommigen
als oorzaak van het probleem bestempeld.
Zorgverleners in het Maximiliaanpark
worden met de vinger gewezen,
zelfs misprezen.

De angst om zelf welvaart en veiligheid te verliezen,
de toegespitste aandacht voor het eigen belang,

de verrechtsing van de maatschappij,
verlammen de zorg voor minder bedeelden.
Kansarmen worden
door een deel van de maatschappij
weggezet als losers, als mensen die zichzelf
in hun povere situatie gemanoeuvreerd hebben.

Sommige politici proberen electoraal voordeel te halen
door de angst bij de bevolking
aan te wakkeren
niet zelden met leugens en halve waarheden.
Terwijl meer aandacht moet gaan naar
een degelijke aanpak van armoede in de wereld
en hier bij ons.
Bijna 14 procent van de kinderen
tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen
groeit op in kansarmoede,
schande in een welvarend land.

Een andere groep jongeren is,
ondanks materiële welstand, ook kansarm.
Harde standpunten op sociale media,
een gebrek aan degelijk sociaal weefsel,
te hoge verwachtingen
van ouders en maatschappij
drijven jongeren vandaag
steeds meer naar de psychiatrie.
Zij hebben nood aan verhoogde aandacht,
aan een thuis waar ze omringd worden
met veel liefde en geloof in hun kunnen.

Wiens lot zou Don Bosco
zich vandaag aangetrokken hebben?
Het hypothetisch antwoord op die vraag
kan een leidraad zijn voor de actie
die wij ondernemen ten opzichte van kansarmen.

Bron: Don Bosco Vlaanderen 2018/6, p. 24