Wim Collin zorgde voor een boeiende avond

Col n94io75

Op zaterdag 22 februari 2020 verzamelde een bijna voltallige groep medewerkers in de living van de Salesianen van Hechtel. Het was dan ook geen gewone bijeenkomst, want Wim Collin was speciaal uit Rome komen vliegen om ons een boeiende avond te bezorgen.

Elk jaar wordt er in onze groep een figuur uit het leven van Don Bosco belicht. We hebben zo al een uiteenzetting gehad over Franciscus van Sales, Mama Margherita, de markiezin di Barolo ...

Na het lezen van een artikel over Don Cagliero door Wim Collin in Don Bosco Vlaanderen, werden de stoute schoenen aangetrokken en werd Wim per mail gecontacteerd met de vraag of hij het zag zitten om over deze vrij onbekende persoon een lezing te komen geven. En ja, er kwam een positief antwoord!

Vorige zaterdag was het dan zover en Wim heeft ons niet alleen wegwijs gemaakt in de figuur van Don Calgiero, de eerste missionaris, maar ook over zijn relatie met Don Bosco en het belang van Don Cagliero voor de Salesianen, vooral in de missies, maar ook in Italië. Verder kregen wij ook meer zicht op de wijze waarop Don Bosco tewerk ging bij de zending van zijn missionarissen, een werkwijze die nu ook nog gehanteerd wordt door Don Angèl.

De avond is letterlijk omgevlogen. Afsluitend had Wim voor een inspirerende bezinning gezorgd.

Daarna werd er nog een drankje en een plakje cake genuttigd. Met een warm hart is iedereen naar huis vertrokken. Dankjewel Wim!!