Missionaris Wim Boksebeld, sdb, is goed aangekomen in Port-au-Prince (Haïti).

Na een ongeval in 2018 was Wim voor medische verzorging teruggekeerd naar Nederland. Hij verbleef lange tijd in het verzorgingshuis Angeli Custodes te Raalte en bij zijn familie in diezelfde plaats. Hoewel Wim blijvende gevolgen van het ongeval zal ondervinden, is hij voornemens om zijn missie naar vermogen voort te zetten. Bij zijn vertrek werd hij daarin bemoedigd door familieleden en een aantal van onze medebroeders uit Wijchen. Wim toonde zich bij het afscheid ook heel dankbaar voor al die goede verzorging en het medeleven tijdens dit lange verblijf in ons land.

Met dit alles is voor Wim het vijftigste jaar van zijn priesterschap wel een bijzonder jaar geworden. Hij werd op 13 augustus 1969 in zijn geboorteplaats Raalte gewijd en daarom zal hij nu ongetwijfeld in Haïti als een Gouden Jubilaris worden ontvangen en gevierd. Op onze beurt zijn wij hem dankbaar voor de wijze waarop hij dit 50ste jaar zijn missie onder ons heeft volbracht.

Laten wij dit jubileum op afstand met Wim meevieren en hem in ons gebed gedenken.