World Earth Day 2022: "Dit wonderbaarlijk geschenk verzorgen"

World20 Earth20 Day 7dh1j1n

Op 22 april vieren we wereldwijd World Earth Day. Het thema van dit jaar is 'Investeer in onze planeet' en roept bedrijven, organisaties en individuen op om over te schakelen op duurzamere praktijken. Ook de Salesianen van Don Bosco staan stil bij dit thema.

"Don Bosco zou ons vragen wat wij vandaag doen om een waardige toekomst voor jonge mensen te garanderen", begint Algemeen Overste Ángel Fernández Artime zijn videoboodschap van 22 april. Hij staat erop dat we samen moeten bouwen aan een rechtvaardige en duurzame wereld die in de handen van onze jongeren moet worden overgeleverd. "Wij hebben de taak om op te voeden met respect voor het leven, in al zijn vormen. In onze scholen en universiteiten, in onze oratoria en in onze parochies ontmoeten wij duizenden jongeren. Wij helpen hen met groeien en begeleiden hen op de weg van het leven. Aan hen moeten wij positieve waarden overdragen en een rechtvaardiger, billijker en leefbaarder wereld bezorgen", zo stelt de tiende opvolger van Don Bosco.

Wonderbaarlijk geschenk
En in deze oproep staat de Algemeen Overste niet alleen. Ook Chiara Cazzuola, Algemeen Overste van de Zusters van Don Bosco sluit zich aan bij de woorden Artime: "Wij lopen met de hele Salesiaanse Familie op het pad van de integrale ecologie. Wij geloven dat de wereld een wonderbaarlijk geschenk is dat moet worden verzorgd en beschermd."

Wie de video wil bekijken, kan dat hieronder.

Ook in onze provincie Vlaanderen-Nederland zijn ecologie en duurzaamheid onderwerpen waar de nodige aandacht aan geschonken wordt. Op het Provinciaal Kapittel werd uitgebreid nagedacht over een duurzame toekomst en hoe dat te bereiken. Daarbij lag de focus op de provincie, de gemeenschap en het individu zelf. Iedere gemeenschap stelt nu bepaalde doelen op om korte en lange termijn te realiseren.