Young Spirit Oostende staat stil bij afscheid en troost

YSO exs4ult

Op vrijdag 7 november stond er een nieuwe activiteit op het programma voor Young Spirit Oostende (YSO). Met Allerheiligen en Allerzielen nog vers in het geheugen richtten de deelnemers zich op de betekenis van afscheid en troost.

"Tijdens deze bijeenkomst wilden we even stilstaan bij 'afscheid' en 'troost'. In de kortfilm Father and Daughter zagen we hoe een meisje afscheid neemt van haar vader", klinkt het bij YSO. "Ze zoekt steeds opnieuw de plek op waar haar levensverdriet mee verbonden is. Het verdriet waait niet weg, maar overleeft alle seizoenen van haar leven. Bij de vraag welke gevoelens dit korte fragment oproept, kwamen we automatisch bij het feit dat ook wij in ons leven vaak met afscheid en verlies geconfronteerd worden en dat ieder zijn eigen manier heeft om met dergelijke situaties om te gaan."

Aan de hand van een aantal troostkaartjes vertelden de jongeren en begeleiders waarom ze deze gekozen hadden en hoe ze zelf met verlies of afscheid omgaan, hoe ze troost vinden in een bepaalde situatie. "Zo kregen we o.a. te horen dat een stukje muziek beluisteren, een kaarsje branden, een groepsknuffel of een troostend voorwerp bepaalde herinneringen koesteren. Voor anderen was dit dan weer bidden, een kaarsje branden of het kruisje dat men meekrijgt tijdens de herdenkingsdienst een speciaal plaatsje geven in de living. Salesiaan Pedro wist ons dan weer te vertellen dat er in Mexico op de ‘Dia de los Muertos’ (op 2 november) feest gevierd wordt op het kerkhof waar men weer in contact treedt met overleden familieleden en vrienden. In plaats van te rouwen, vieren ze daar de dood, al dan niet met eten en drank en verkleedpartijen. We verwezen even naar de leerlingen van Jezus die, ontroostbaar bij het afscheid, er aan herinnerd werden hoe Jezus er telkens was voor hen, voor anderen. Jezus was/is mensen troostend nabij. Als christenen geloven we dan weer dat de dood niet het einde is, maar doorgang naar een ander leven bij God. De knutselactiviteit die hierna volgde, gaf iedereen de gelegenheid om zijn of haar gevoelens te verwerken in een herfstig tafereel op canvas. In het afsluitend gebed in de kapel dachten we nog even aan alle mensen die we kennen en intussen gestorven zijn."

Jongeren die op weg zijn naar hun vormsel of reeds gevormd zijn, zijn welkom op een volgende activiteit van Young Spirit op vrijdag 2 december in De Takel (Elisabethlaan 221, Oostende).