Youth Incubator: groeien in sociaal ondernemerschap

20180920 Youth Incubator 9ni6auy

"Youth Incubator" was een cursus die plaatsvond in Bratislava (SK), gecoördineerd door DBYN en gehost door DOMKA.

24 deelnemers uit 9 verschillende landen (AT, BE, DE, ES, IT, MT, PL, SK, UA) werkten samen aan sociaal ondernemerschap, hoe ze hun eigen projecten kunnen ontwikkelen, hoe ze hun budget kunnen opstellen en hoe ze zich kunnen laten financieren via Erasmus +. De coöperatieve werkruimte, actieve begeleiding van trainers en de communicatie tussen elkaar, kenmerkten de praktische aanpak van de cursus; een uitwisseling van culturen en jeugdprojecten, waarbij de deelnemers gestimuleerd werden om zelfstandig nieuwe ideeën en oplossingen te vinden, waarbij ze hun verschillende opvattingen met elkaar konden vergelijken. Studiebezoeken bij organisaties zoals Ps Digital Company, Domka en Savio werden georganiseerd om te laten zien hoe sociale ondernemers in de praktijk werken, om de nieuwsgierigheid en het bewustzijn bij jonge deelnemers te vergroten.

De gehele cursus was gebaseerd op de stijl van Don Bosco die het toeliet om werk en informele momenten te combineren, waarin jongeren hun gedachten en gevoelens konden delen, hun verschillende achtergronden konden ontdekken en vriendschappen konden sluiten. Het was een onvergetelijke internationale ervaring!