#youthforchange, bruggen bouwen tussen België, Tanzania en Benin

Schermafbeelding202018 06 0820om2016 30 41 xkflldd

“Wij zijn de volgende generatie, en we kunnen helpen om van de wereld een betere plek te maken voor ons allen”. Deze uitspraak van Cathia (17 jaar) uit Aalst vat mooi samen waar het project ‘Youth for Change’ om draait. We nemen jullie graag mee op een boeiende reis met de jeugd van tegenwoordig!

“Youth for Change’, oftewel ‘Jongeren voor Verandering’, is een leertraject dat jongeren uit België, Tanzania en Benin samenbrengt om gedurende twee jaar te werken rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het eerste jaar staat in het teken van bewustwording en de voorbereiding van een uitwisselingsreis, het zogenaamde jongerenforum. Op het einde van het eerste schooljaar vertrekken de Belgische jongeren naar Tanzania of Benin om daar hun leeftijdsgenoten te ontmoeten. Tijdens de reis krijgen ze de kans om met elkaar uit te wisselen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en projecten rond duurzaamheid die ze samen willen realiseren. Het tweede jaar van het traject worden de projecten uitgevoerd en wordt op die manier het engagement van de jongeren voor een betere wereld versterkt. Youth for Change is dus een echt leer- en uitwisselingstraject, zowel voor de Belgische jongeren als voor de jongeren uit Tanzania en Benin. Ze ontwikkelen de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes om echte wereldburgers te worden die zich engageren voor een rechtvaardige en solidaire wereld.

Youth for Change is een uniek project in België, om verschillende redenen. Trouw aan onze visie en missie, geven we voorrang aan technische- en beroepsscholen. Dit jaar zijn dat DvM Handels-, technisch en beroepsonderwijs in Aalst en Institut Marie Immaculée Montjoie (IMMI) in Anderlecht, die respectievelijk gekoppeld werden aan een Don Bosco school in Tanzania en Benin. We voorzien niet enkel een voorbereiding van de uitwisselingsreis voor de Belgische jongeren, maar ook voor de Tanzaniaanse en Beninese jongeren. Daardoor kunnen ze op het moment van de ontmoeting uitwisselen als gelijken, met dezelfde voorkennis rond duurzame ontwikkeling. Tot slot beperkt het project zich niet tot het sensibiliseren van de leerlingen. We gaan een stapje verder en willen ze echt mobiliseren en aansporen tot concrete engagementen. Daarom worden de jongeren tijdens het tweede jaar begeleid om hun eigen projecten te realiseren. Ze krijgen daarvoor de nodige ondersteuning.

Zo besloten de leerlingen uit Anderlecht om op school een sorteersysteem te introduceren. Ze contacteerden daarvoor Net Brussel die sensibiliseringsacties zullen komen doen en het nodige materiaal ter beschikking stellen. Daarnaast zullen de leerlingen ook een fondsenwervend evenement organiseren voor daklozen in Brussel.

De leerlingen uit Aalst en hun leeftijdsgenoten in Tanzania zullen een mini- onderneming opstarten in de vorm van een tweedehandswinkel op school. Met de winst zullen ze investeren in automaten die gezonde voeding en drank aanbieden op school. Daarnaast werken ze rond welbevinden en proper water. Ze zullen hun medeleerlingen in België en Tanzania sensibiliseren rond (toilet) hygiëne en samen een lied schrijven tegen pesten.