Ze zijn van ons, ze zijn van Don Bosco

Schermafbeelding202018 05 0820om2016 16 25 um6fgt1

Op zaterdag 3 maart waren de opvoeders van de 5 Don Bosco-internaten te gast in het internaat te Groot-Bijgaarden. Zuster Hilde Uyttersprot, bestuurder van de internaten te Kortrijk, Groot-Bijgaarden en Wijnegem, verwelkomde alle opvoeders en ik citeer haar “voor onze Don Bosco-internaten ligt vooral hetvertrouwen aan de basis van de opvoedende relatie”. Het “kan je fluiten” vanDon Bosco is voor ons voldoende om samen op weg te gaan met kinderen, jongeren en ouders. Die eigenheid kleurt onze opvoedingsrelatie en onze omgang in familiegeest samen met zorg voor de zwaksten.

Bruno Vanobbergen sprak met begeestering over kinderrechten, gekaderd in ons opvoedingsproject. Het was duidelijk dat hij met passie geluisterd had naar de internen en opvoeders. Hij nam ons mee in een meeslepend boeiend verhaal met als centraal thema: ‘Familiegeest vanuit een kinderrechtenperspectief: een huis, een school, een speelplaats, een parochie. We voelden de passie groeien wanneer hij integriteit koppelde aan de Belgische Grondwet. “Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.” (Art. 22bis, Belgische Grondwet). Hij maakte ons duidelijk dat we sterk verbonden zijn met de internen, omdat we continuïteit kunnen bieden. Hierbij zei hij: “ze zijn van ons ... of misschien ... ze zijn van Don Bosco”. Het deed deugd om heel sterk uitgedaagd en bemoedigd te worden om verder met kinderen en jongeren te werken, te leven, te spelen en te leren. Hij riep op om verder te werken aan samenwerkingsverbanden, om onderwijs en welzijn te koppelen. Hij gebruikte hiervoor het volgende citaat:

“Hoe meer we erin slagen de handen in elkaar te slaan over de grenzen van scholen, onderwijsnetten en sectoren als welzijn, cultuur en vrije tijd heen, hoe duurzamer onze antwoorden zullen blijken.”

Na een smakelijk broodje en een heerlijk soepje werd iedereen uitgenodigd om even op tocht te gaan door het internaat. Dit gaf de aanleiding tot verrijkende gesprekken. Nadien stonden de vormingswerkers van de Aanstokerij klaar om met ons een informatief spel te spelen dat focuste op communicatie, overleg en teambuilding. Opvoeders zijn speelvogels en al spelend of doende leren, blijftplakken. Na een stuk taart met koffie vertrok iedereen met heel wat praktischeen leerrijke ervaring huiswaarts.