Zr Hilde Bosmans benoemd tot provinciale overste van de zusters van Don Bosco

Hilde20bosmans 8yd1uzi

Moeder Yvonne Reungoat, de algemene overste van de zusters van Don Bosco, heeft na consultatie van de Vlaamse medezusters, zr Hilde Bosmans benoemd tot nieuwe provinciale overste van de Vlaamse provincie Heilig Hart. Zr Hilde werd op 15 augustus 2020, feest van Maria Tenhemelopneming, in de Saviokerk te Dilbeek aangesteld. Zij zal de provincie de komende zes jaar in haar stijl leiden in collegiale samenwerking met de provinciale raad, bestaand uit zr Hilde Huysentruyt, zr Carina Aerts, zr Nathalie Nkalamo en zr Katelijn Vandekerckhove. Zr Hilde Bosmans volgt zr Hilde Uyttersprot op, die sinds 15 augustus 2014 de provincie vorm gaf als provinciale en nu haar zending verder invult bij de vrouwen en kinderen in Huis Mensa te Brugge.

Zr Hilde Bosmans was tot haar benoeming internaatsbeheerder in het internaat Don Bosco te Wijnegem. Ze werd geboren op 3 oktober 1965 in Schoten en behaalde een diploma verpleegkunde. Ze volgde twee jaar les in Rome en deed haar professie als zuster van Don Bosco op 5 augustus 1993. Zr Hilde werkte van 1993 tot 1995 als opvoedster in het internaat te Heverlee. Nadien vond zij haar zending in het CKG Don Bosco waar ze tot 2005 de kinderen verpleegde. In 2006 ruilde zij de campus Sint-Anna voor het internaat Don Bosco te Wijnegem, waar ze tot 2020 als beheerder aangesteld was.

De Constituties beschrijven de taak van de provinciale overste als volgt: “Het is haar voornaamste opdracht de provinciale gemeenschap te bezielen in de geest van Don Bosco en Moeder Mazzarello en de zustergemeenschappen ertoe te brengen steeds beter antwoord te zijn op de verwachtingen van de Kerk wat de evangelisering van jongeren betreft (Const. 144)”.

In de eucharistieviering heeft zr Hilde Bosmans een woord van dank gericht aan haar voorgangster en haar medezusters uitgenodigd om hun geloften, hun engagement als zusters van Don Bosco publiek te hernieuwen. De zusters engageren zich om samen gehoor te geven aan de oproep van Maria om zodoende met haar Zoon vandaag en in de toekomst hoopvol de vreugde van hun roeping uit te stralen als zusters van Don Bosco. Op het einde van de viering kregen de aanwezigen een doosje met zonnebloemzaadjes cadeau. De zonnebloem draait haar bloem naar het licht. Dit staat symbool voor levenslust en bewondering De zonnebloem staat voor de mens die zijn hoofd naar het licht (Christus) beweegt.