Zuster Yvonne Reungoat ontvangt nationale onderscheiding

Reungoat cj7pco5

Sinds 30 november 2021 mag zuster Yvonne Reungoat zich officieel lid noemen van het Franse ‘Légion d’honneur’. Dat is de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding. De zuster was tot oktober 2021 Algemeen Overste van de Zusters van Don Bosco en werd daarvoor door haar land beloond.

De ceremonie vond plaats in Villa Bonaparte in Rome, de zetel van de Franse Ambassade. Tijdens de plechtigheid, waar ook de nieuwe Algemeen Overste Chiara Cazzuola aanwezig was, ontving zuster Yvonne Reungoat de medaille van Officier van het ‘Légion d’honneur’.

"Liefde is een bron van nieuw leven"
Op het einde van de ceremonie richtte Yvonne Reungoat zich ook nog tot de aanwezigen. "Ik wil deze onderscheiding opdragen aan alle gewijde vrouwen van de wereld die zich, door hun leven aan God te geven, ten dienste stellen van de armsten, de meest achtergestelden en de afgedankten. Zij zijn vaak aanwezig in de meest geïsoleerde uithoeken van de aarde, waar de armoede in al haar vormen extreem is, waar het geweld dagelijks woedt en vele onschuldige vrouwen en kinderen doodt, waar de durf om je geloof te belijden betekent dat je je leven riskeert. Zij kiezen ervoor te midden van hun volk te blijven, te delen in hun lijden, een eenvoudige aanwezigheid te zijn die nabijheid wordt, te proberen een klein licht te ontsteken dat hoop schenkt wanneer de duisternis de horizon lijkt binnen te dringen. Liefde, uitgedrukt in dagelijkse gebaren van nabijheid, luisteren, delen, is een bron van nieuw leven."