Zusters van Don Bosco klaar voor 24ste Algemeen Kapittel

Zusters d5lhk1a

Op 6 september vertrokken zuster Hilde Bosmans, provinciale van de Vlaamse provincie van de Zusters van Don Bosco, en zuster Hilde Huysentruyt, de provinciale gedelegeerde, richting Rome voor het 24ste Algemeen Kapittel. Ook zuster Leen Mestdagh, Vlaamse missionaris en provinciale in Congo Brazzaville AEC, was met hen meegereisd.

"In het voorbije coronajaar werd het Algemeen Kapittel twee keer uitgesteld", legt zuster Carina Aerts uit. "Ook nu zijn er nog grote voorzorgen genomen: bij aankomst is er een verplichte quarantaine van vijf dagen voor alle zusters uit Europa, zelfs tien dagen voor de anderen. Op zaterdag 11 september mocht iedereen uit ‘zijn kot’ en kon men coronavrij samenzijn. Op 17 september wordt het Algemeen Kapittel officieel geopend en het duurt tot 24 oktober. Het thema is: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ (Joh. 2,5): Levengevende gemeenschappen voor vandaag.' Het Algemeen Kapittel is een krachtige tijd voor reflectie en voor oriëntatie.Tijdens dit kapittel zullen er ook een nieuwe Algemene Overste en een aantal nieuwe raadsleden gekozen worden."

Op de website van het Instituut kan u alle gebeurtenissen, foto’s en berichten volgen.