Zusters van Don Bosco staan samen stil bij Wapenstilstand

Zusters 265a2t8

In het rusthuis van de zusters van Don Bosco in Wijnegem is Wapenstilstand niet ongemerkt voorbij gegaan. In een gemoedelijke sfeer werd er een spelnamiddag georganiseerd.

"De meeste zusters hebben herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Ze waren zeer jong, opgroeiend kind of jong volwassen in een harde tijd. Meer dan ooit zijn we gelukkig om de vele jaren zonder oorlog in Europa", vertelt zuster Hilde. "In deze moeilijke tijden ervaren we de vrede als een heel broze situatie. We hebben in een heel vriendschappelijke sfeer ‘samen’ een heel fijne spelnamiddag beleefd. Mag verbondenheid en dialoog een stevige basis zijn voor een vredevolle samenleving."