Don Bosco inspireerde heel wat mensen, ook niet-religieuzen.

Don Bosco inspireerde heel wat mensen die ten behoeve van de jeugd wilden werken. Zelf stichtte hij de Salesianen van Don Bosco, de Zusters van Don Bosco en de Medewerkers van Don Bosco, maar daarnaast zijn er nog heel wat andere erkende groepen die zich laten leiden door het verhaal, de aanpak en de pedagogiek van Don Bosco.

Strennadag2023 06

Al deze mensen leven en werken in het spoor van Don Bosco.

Deze groepen vormen samen de 'Salesiaanse Familie'. Er zijn vandaag 32 erkende groepen met in totaal zo'n 400.000 leden. Naast deze officieel erkende groepen zijn er natuurlijk nog tal van Don Boscowerkers en vrijwilligers die zich laten inspireren door Don Bosco en die leven en werken volgens zijn verhaal.

Strennadag2023 39

Medewerkers van Don Bosco

Vanaf de start van zijn oratorio werd Don Bosco omringd door behulpzame mannen en vrouwen die hij de Medewerkers van Don Bosco noemde. In Vlaanderen zijn er acht medewerkerscentra die voor vormingsavonden en ontmoetingsmomenten in de geest van Don Bosco zorgen. In Nederland wordt gewerkt aan de (her)start van een medewerkerscentrum.

Contact: pascale.laevens@gmail.com

Image0

Vrijwilligsters van Don Bosco

Vrijwilligsters van Don Bosco zijn leken met een passie voor God en voor de wereld. Ze maken de radicale levenskeuze om overal waar ze komen, wonen en werken, te leven volgens het evangelie en de spirit van Don Bosco. Dat drukken ze uit met geloften van onbaatzuchtige liefde, soberheid en luisterbereidheid.

Contact: frabel.vdb@gmail.com

VDB

Oud-leerlingen van Don Bosco

Oud-leerlingen van Don Bosco blijven graag geziene gasten binnen onze beweging. Zowel de salesianen als de zusters hebben een oud-leerlingenwerking in Vlaanderen. Er worden regelmatig samenkomsten georganiseerd zodat oud-leerlingen op geregelde tijdstippen kunnen bijpraten en de spirituele sfeer kunnen opsnuiven.

Contact: hdevos@woluwe1150.be

Oud leerlingen